Adventní lepení 2014

29.11.2014 se v prostorách DDM Znojmo na Sokolské ulici
uskutečnilo Adventní lepení, kde si mohli návštěvnící slepit
model a prohlédnout si modely, postavené členy KPM Znojmo.