Adventní lepení 2015

12.12.2015 se v prostorách SVČ Znojmo na Sokolské ulici
uskutečnilo Adventní lepení, kde si mohli návštěvnící slepit
model a prohlédnout si modely, postavené členy KPM Znojmo.